Texel

 En natuurlijk: de zeehonden. Er leven ruim 10.000 zeehonden in het Waddengebied.Voor de kust van Texel bevinden zich een aantal zandbanken waar grote groepen zeehonden leven. In Ecomare worden zeehonden opgevangen die het op eigen kracht niet zouden redden. Als het weer goed met hen gaat, worden ze uitgezet op het Texelse strand of op een zandplaat in de Waddenzee.

Texel. Grote kans dat je meteen aan schapen denkt. Op Texel zijn namelijk bijna net zoveel schapen als inwoners,

met name het ras 'De Texelaar' is goed vertegenwoordigd. Op heel Texel worden dan ook veel schapenproducten aangeboden. Denk aan schapenkaas, lamsvlees en heel veel wolproducten. Koude nachten schijn je namelijk het beste te kunnen trotseren met een dekbed van schapenwol.